FOTO: Tři řeky
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek třináctý
Rediguje Jan Mukařovský.

Doslov napsal Miloš Pohorský.
K vydání připravil a ediční poznámkou opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1959.

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž