FOTO: Obrazy z dějin národa českého II.–III.
 
Spisy Vladislava Vančury
Svazek druhý
Rediguje Jan Mukařovský.

K tisku připravil, ediční poznámkou a vysvětlivkami opatřil Rudolf Havel.
Vydal Československý spisovatel,
Praha 1956.

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž