obalka

 

K vydání připravila a edičními poznámkami opatřila Stanislava Mazáčová.

Doslov napsala Hana Kučerová.

Graficky upravil František Muzika.

Výkonné redaktorky Milada Chlíbcová a Jarmila Víšková

Spisy Stanislava K. Neumanna, svazek patnáctý

Knihovna klasiků

Praha, Odeon 1976

 

 

 

Celá kniha


Válčení civilistovo

Elbesan

Bragožda a jiné válečné vzpomínky

Prózy knižně nevydané


Ediční poznámky

Vysvětlivky

Hana Kučerová: Básníkovo „ válčení“ a osudy „civilisty “

Seznam obrazových příloh

Obsah

Tiráž