obálka

 

K vydání připravila, poznámkami a vysvětlivkami opatřila Milada Chlíbcová.

Historickou poznámku napsal Ladislav Skalický, doslov Jaromír Lang.

Graficky upravil František Muzika.

Výkonné redaktorky Milada Chlíbcová a Jarmila Víšková

Spisy Stanislava K. Neumanna, svazek jedenáctý

Knihovna klasiků

Praha, Odeon 1976

 

 

 

 

Celá kniha


1922
1923

1924

1925

1926

1928

1929

Dodatky I

Dodatky II


Ediční poznámky

Jaromír Lang: Doslov

Rejstřík

Obsah

Tiráž