obálka

 

K vydání připravila a edičními poznámkami opatřila Milada Chlíbcová, doslov napsal Jiří Taufer.

Graficky upravil František Muzika.

Výkonné redaktorky Milada Chlíbcová a Jarmila Víšková

Spisy Stanislava K. Neumanna, svazek osmý

Knihovna klasiků

Praha, Odeon 1974

 

 

 

 

Celá kniha


Zpěvy drátů

Zpěvy světel

Zpěvy z ticha

Zpěvy z lomozu

Zpěvy poválečné

19141918

Z knihy erotiky

Rudé zpěvy

Ze sbírky Bohyně, světice, ženy

Básně knižně nevydané


Ediční poznámky

Jiří Taufer: Doslov

Seznam básní podle prvního verše

Seznam obrazových příloh

Obsah

Tiráž