KHM2 

 

Svazek připravili Karel Janský, Rudolf Skřeček a Karel Dvořák

Hlavní redaktor Jan Mukařovský

Redakční rada: Karel Dvořák, Rudolf Havel, Karel Janský, Rudolf Skřeček, Felix Vodička

Spisy Karla Hynka Máchy, svazek 2.

Knihovna klasiků

Praha, SNKLU 1961 

 

 

 

 

 

 

 


Celá kniha

 


 

KŘIVOKLAD A ZLOMKY Z ROMÁNU KAT

Křivoklad

Doslov ke Křivokladu

Valdek

Karlův tejn

Viasil Viasilovič

ZLOMKY Z OSTATNÍ PRÓZY HISTORICKÉ

Slavné ticho panovalo

Klášter sázavský

Valdice

Deník mnichův

ROZBROJ SVĚTŮ

Svět smyslný

Svět zašlý

POUŤ KRKONOŠSKÁ

Pouť krkonošská

Sen

Poutník

NÁVRAT

Návrat

VPROVOD

Vprovod

OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO

I. Večer na Bezdězu

II. Marinka

SATIRICKÉ ZLOMKY

Řeč

Dudák

CIKÁNI

Cikáni

Přísaha


Obrazové přílohy

Redakční poznámka

Vydavatelské poznámky

Vysvětlivky

Seznam zkratek a popis pramenů

Seznam obrazových příloh

Obsah

Tiráž