1

 

 

 

Spisy Jiřího Wolkera, svazek čtvrtý

Redakční rada: Miloslav Novotný, A. M. Píša, Zdena Wolkerová

Svazek připravila a doslov napsala Julie Štěpánková

Praha, SNKLHU 1954

 

 

 

 

 

 


Celá kniha


 

Povídky

Básně v próze

Pohádky

Dramatické zlomky

Úvahy

Proslovy

Fragmenty

Deníky


 

Poznámky vydavatelčiny

Vysvětlivky

Doslov

Seznam obrazových příloh

Tiráž

Obsah