1

 

 

 

Spisy Jiřího Wolkera, svazek druhý

Redakční rada: Miloslav Novotný, A. M. Píša, Zdena Wolkerová

Svazek připravil a doslov napsal A. M. Píša

Praha, SNKLHU 1954

 

 

 

 

 


Celá kniha


 

Povídky

Pohádky

Zápisky

Tři hry

Úvahy, polemiky, posudky

Satira veršem a prózou

Aforismy

Fragmenty

Varianty


 

Poznámky vydavatelovy

Vysvětlivky

Doslov

Seznam obrazových příloh

Tiráž

Obsah