obálka

 

 

Svazek připravil Miloslav Novotný za spolupráce výkonných redaktorů Rudolfa Havla a Rudolfa Skřečka

Hlavní redaktor: Bohuslav Havránek

Redakční rada: Rudolf Havel, Josef Hrabák, Miloslav Novotný a Rudolf Skřeček

Spisy Boženy Němcové, svazek čtrnáctý

Knihovna klasiků

Praha, Československý spisovatel 1951

 

 

 

 

Celá kniha


1857

1858


Ediční poznámky

Seznam adresátů a osob častěji jmenovaných

Vysvětlivky

Tiráž