FOTO: Kritické projevy IV.
 
1898–1900
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 13.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Rudolf Havel.
V lednu 1951.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž