FOTO: Kritické projevy III.
 
1896–1897
Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 12.
Vydává Společnost F. X. Šaldy v nakladatelství Melantrich.
K vydání připravil Karel Dvořák.
V září 1950.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž