FOTO: Božena Němcová a její Babička
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 3

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 13)
Praha 2006
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž