FOTO: Česká literatura – rozhraní a okraje

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

v nakladatelství Filip Tomáš  Akropolis
Edičně připravila Lenka Jungmannová
Praha 2010

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu PDF zde

 


 

Lenka Jungmannová: Úvodem


Jinakost čtení: kanonizace, ideologie, estetika

 

Vladimír Papoušek: Strategie kanonizace

Petr Komenda: Poetika fragmentu a dekanonizace díla

Richard Müller: De/ritualizace performativního rozporu: Literatura mezi vnitřkem a vnějškem

Lukáš Borovička: Otázka světového názoru: Mezi literární vědou a historiografií

Joanna Królak: Prvky camp-estetiky v recesistických projevech ostalgie


Jinakost v české literatuře

 

Věra Brožová: Konstanty a proměnné české výchovné prózy a dramatu ze života dětí: K motivu cesty, outsidera a útočiště jako indikátorů pedagogických topoi druhé poloviny 19. století

Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Skrytá tvář futurismu v Čechách

Jiří Holý: Obraz šoa v české literatuře

Joanna Czaplińska: Je exilová literatura jiná? Pokus o poetiku

Helena Kosková: Čeští spisovatelé na rozhraní dvou kultur

Lenka Jungmannová: Zakázaná dramatika: Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948–1989

Martin Pilař: Cult fiction a česká alternativní literatura

 

Jinakost a literární osobnost

 

Petra Ježková: Přebít voňavku a cukrkandl: Pokus o české naturalistické drama

Petr Holman: Otokar Březina exotický

Milena Šubrtová: Ludmila Durdíková-Faucher: Česká autorka spoluzakladatelkou moderní ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež

István Vörös: Mannovské paradigma aneb Svět podmíněné existence u Ladislava Klímy

Joanna Goszczyńska: Hranice subjektivity ve vztahu k jinému: Casus Richard Weiner

Agnieszka Janiec-Nyitrai: „Každý rozdíl ve věcech a lidech rozmnožuje život“: Různé strategie uchopení odlišností v tvorbě Karla Čapka

Anna Amelina: Jan Weiss: zapomenut?

Ivo Harák: Básníkův návrat, básníkova přítomnost: Josef Suchý v české poezii šedesátých let 20. století 

Michal Přibáň: Tři životy obětavého konfidenta: Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha

Urs Heftrich: Mozart jako identifikační figura Vladimíra Holana

Veronika Matějková: Karel Krejčí – outsider české literární vědy

Petra James: Avantgardní hrabalovské pábení

Matija Ivačić: Bohumil Hrabal jako outsider? Outsiderství – problém definice

Jakub Češka: Za autorstvím čtenáře: Reflexe Hrabalova nesebevědomého autorství

Lenka Vítová: Středoevropská literární inspirace Hrabalem: (Esterházy, Huelle, Czcibor-Piotrowski, Bielaszewski, Szamburski)

Dagmar Inštitorisová: Cudzie dramatické písanie Petra Scherhaufera

Jan Tlustý: Cesta do hlubin Sudet: Nad prózami Martina Fibigera


Jinakost v literárním díle

 

Martin Kuba: Oráč z Čech (Oráč a Smrt)

Holt Meyer: Čtení Haška s Deleuzem: Devenir-animal a česká autofilologická deteritorializace

Zuzana Stolz-Hladká: Okraj, hranice a jejich překročení: Josef Čapek mezi obrazem a textem („Plynoucí do Acherontu“)

Nella Mlsová: Havlasova (?) Itálie

Ans F. Linssen-Hogenberg: Úloha ženy v Camusově novele L’Etranger a Hrabalově Legendě o Kainovi

Olga Czernikow: Identita na rozhraní: „Já“ a „ne-já“ v eseji „Přemilí sousedé“ Karla Michala

Gertraude Zand: Membra disiecta: Jinakost v denících Jana Zábrany

Milan Suchomel:Jinakost Vévodkyně a kuchařky Ladislava Fukse

Giuli Lezhava: Patrik Ouředník: Europeana – stručné dějiny dvacátého věku

 

Jinakost postavy

 

Ute Raßloff: Český Jánošík

Sergio Corduas:Golem, robot, Švejk: jejich světovost a jejich českost: Nástin analogií a rozporů mezi nimi, otázka jejich zařaditelnosti a nástin odpovědi

Zofia Tarajło-Lipowska: Podoby boha Dionýsa v české literatuře první poloviny 20. století


Jinakost prostoru

 

Lenka Řezníková: Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století

Lenka Malinová: Fenomén prostoru: Klíč k tvorbě Bohuslava Reynka třicátých a čtyřicátých let

Anne Hultsch: Hřbitov v české poezii 20. století

Marek Nekula: Praha v pražských románech a Sedmikostelí Miloše Urbana


Jinakost v literárním provozu


Agáta Dinzl-Rybářová: Literatura a kultura za vlády Václava IV. (1378–1419)

Dalibor Dobiáš: Dobrovského Česká prozódie v kontextu soudobého studia verše

Lenka Kusáková: Česká literatura první poloviny 19. století mezi státní a národní cenzurou

Blanka Hemelíková: Téma potlačované literatury v Humoristických listech (1863–1873)

Tomáš Pavlíček: Literatura okraje na hraně zákona: Ke sporu o „brak a obscenitu“ (nejen) za první republiky

 

Jinakost a problematika překladu

 

Raija Hauck – Zbyněk Fišer: Strategie adekvátního řešení překladu sociokulturních specifik textu: Příspěvek k mezikulturní komunikaci

Alexander Kratochvil: Hory a staletí: Literární polyglosie v Karpatech


Jinakost ve výuce bohemistiky


Oksana Palij: Česká literatura jako cizojazyčná: K problémům výuky na Ukrajině

Jacek Baluch: Úvodní přednáška o české literatuře

 


 

Autoři studií

Czech literature at the interface and periphery. Fourth Congress of World Czech Literary Studies: Other Czech Literature (?)

Jmenný rejstřík

Obsah

Tiráž