FOTO: Česká literatura v perspektivách genderu

 

Sborník příspěvků
z IV. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

v nakladatelství Filip Tomáš  Akropolis
Edičně připravil Jan Matonoha
Praha 2010

 

 

 

  Celé ke stažení ve formátu pdf zde.Lenka Jungmannová: Úvodem


Gender a dispozitivy národní emancipace a moderny


Jan Matonoha: Mapování českého literárněvědného genderového myšlení

Alfred Thomas: Pražský palimpsest: Mýty o původu a textové svědectví ve středověké pověsti o Libuši

Peter Deutschmann: Žena přestrojená za muže v historickém dramatu národního obrození

Marcin Filipowicz: Možnosti využití maskulinních studií pro výzkum české literatury 19. století

Andrea Fischerová: Ženská literatura a teorie genderu v první polovině 19. století

Irina Wutsdorff: Mytologizace v Kollárově Slávy dceři z genderového pohledu

Tereza Kynčlová: Feministické vzdorné čtení a genderová analýza na příkladech z Erbenovy Kytice

Gabriela Maria Gańczarczyk: Vesnické mamičky: Etnologický pohled na mateřství v díle Gabriely Preissové

Dobrava Moldanová: Básnířky na přelomu 19. a 20. století

Irina Poročkina: T. G. Masaryk v kontextu genderového myšlení

 

Odrazy genderu v tvorbě a životě (rodiny) bratří Čapků


Zdeňka KalnickáČapkové a metafora ženy (povídka „Systém“)

Alena Zachová: Texty Heleny Čapkové z genderové perspektivy

Oleg Malevič: Karel Čapek a Anton Pavlovič Čechov: Literárně biografické a genderové aspekt


Prostory genderu: tělo, místo, text


Roar Lishaugen: „Jakási nepěkná neřest...“: Homosexualita a socialisticko‑realistická literatura

Anželina Penčeva: Znásilněný archetyp: Ženy v románech Milana Kundery

Elena Sokol: Její vlastní město: Protínání městského prostoru a vědomí v prózách Daniely Hodrové a Virginie Woolfové

Eva Kalivodová: Prózy Jakuby Katalpy: Úspěšné ničení rodové determinace

Marta Součková: K problematike genderu v českej a slovenskej ponovembrovej próze

Lubomír Machala: 3 × 2 = ? Nad prózami Hany Andronikové, Markéty Pilátové a Petry Soukupové

Bronislava Volková: O tzv. ženské (a mužské) emocionalitě


Gender, kultura, společnost: problémy intersekcionality a intermediality

 

Jana Hoffmannová: Jsou romány Michala Viewegha „pro ženy“, nebo „pro muže“?

Suzana Kos: Chick lit a česká populární četba pro ženy

Andrea Balázs: Gender z pohledu dětské literatury

Bohuslav Hoffmann: Fúrie a režijní furiantství Petra Lébla: Inscenace divadelní hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v Divadle Na Zábradlí roku 1994


Autoři studií

Ediční poznámka

Czech literature from a gender perspective: Fourth Congress of World Czech Literary Studies: Other Czech Literature
Jmenný rejstřík

Obsah

Tiráž