FOTO:Otázky českého kánonu
 
Sborník příspěvků
z III. kongresu
světové literárněvědné bohemistiky,
sv. 1

Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR
(Edice K, sv. 11)
Praha 2006
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Janoušek, Pavel: Úvodem
Problémy a postavy z dějin české literatury
Mercks, Kees: Kain a Hrabal
Urbanec, Jiří: Ota Filip Evropan?

Tiráž