FOTO: Felix Vodička 2004
 
K vydání připravila Alice Jedličková.
 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2004.
Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR
k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

K dějinám literatury a literární historiografii

 
 

K otázkám konkretizace a literárních vztahů

 
 
 

Teorie prózy jako perspektiva moderní naratologie

 
Kubíček, Tomáš: Perioda jako zrcadlo vývoje
                           Důsledky rozboru jedné stylistické figury v Počátcích krásné prózy novočeské
 
                          několik poznámek k teoretickým přístupům Felixe Vodičky a Lubomíra Doležala

Felix Vodička, věda a instituce

 
 

Tiráž