jpg02

 

Svazek II
1938–2014

Hlavní redaktor Michael Wögerbauer
Vědecká redakce Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček

Vydalo Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR
Praha 2015

 

Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma
#veda_na_doma_ucl #veda_na_doma

 
 
 

Celé ke stažení ve formátu pdf zde


Obsah


Část šestá. 1938–1949
V zájmu národa. Literární cenzura v období krize liberalismu a eroze modernity (Pavel Janáček)
Případové studie. 1938–1949
Republika proti Benjaminu Kličkovi, Benjamin Klička proti republice? Světonázorová struktura trilogie Na vinici Páně a druhorepubliková cenzura (Lukáš Borovička)
Doběhnuta dějinami. Reslerova antologie K poctě zbraň praporu! mezi třemi cenzurními systémy (Pavel Janáček)
Křestný list a protektorátní cenzura. Geneze prvotiny Jiřího Koláře a národně politická poezie (Jakub Říha)
„Zatím nelze“. Měsíčník Gong a cesta poválečného českého umění od surrealismu k pop-artu (Pavel Janáček)
„Zamyslete se však jednu krátkou tichou chvíli nad tou Součkovou“. K publikačním osudům Neznámého člověka Milady Součkové (Zuzana Říhová)
„Jako posledně, žádné textové bubliny“. Komentovaný seriál jako zkrocený komiks (Pavel Kořínek)


Část sedmá. 1949–1989
V zájmu pracujícího lidu. Literární cenzura v době centrálního plánování a paralelních oběhů (Petr Šámal)
Případové studie. 1949–1989
Je třeba opravit chyby a nedostatky. Literární cenzura a hledání nové literatury v přepracovaných prózách (Petr Šámal)
Mezi centrem a periferií. Osobnost a dílo Karla Čapka ve sporech o literární kánon po roce 1948 (Veronika Jáchimová)
Cenzorka jako čtenářka. Literární kompetence a zájmy referentky HSTD (Petr Šámal)
Literatura z dosahu politické četby. Za Hrabalovou variantností a ironií (Jakub Češka)
Podnikatelský experiment. Návrat románového sešitu v druhé polovině šedesátých let (Veronika Košnarová)
Andělé bez ráje. Praktiky vylučování z literární komunikace na počátku sedmdesátých let (Jiřina Šmejkalová)
„Ózetefka“ a jejich „elpéčka“. Prohibita a oddělení zvláštních fondů v době normalizační (Jiří Trávníček)
Písničkář na hranici. Příklad Vladimíra Merty (Přemysl Houda)
„Chyba není ve čtenáři“. Edice Petlice a dvě verze Medvědího románu Jiřího Kratochvila (Vladimír Trpka)
Václav Havel a skrytá cenzura. Překlad jako ideologická redukce textu (Michelle Woodsová)


Část osmá. 1989–2014
V zájmu jednotlivce. Literární cenzura v období neoliberalismu a postmoderny (Pavel Janáček)
Případové studie. 1989–2014
Oi! na ROI. Texty skupin Orlík a Braník a formování vědomí závadnosti na počátku devadesátých let (Stefan Segi)
Od velkorysých plánů k opozičnímu vzdoru. Publikační návrat Ivana Svitáka po roce 1989 (Roman Kanda)
O Honzíkově cestě a liberální cenzuře. Regulace na poli literatury pro děti a mládež (Stefan Segi)
Učebnice jako res publica. Lektorské posudky prostředkem vyjednávání konsenzu (Lenka Pořízková)
Psaní přes překážky. Role cenzury v procesu utváření romského písemnictví (Karolína Ryvolová)
„Nebylo by lepší to smazat?“ Regulace a autoregulace virtuální dětské pornografie na internetu (Stefan Segi, Lucie Albrechtová)


Summary
Seznam zkratek institucí
Seznam použitých archivních fondů a jejich zkratek
Seznam literatury
Seznam databází a hlavních internetových zdrojů
Redakční a ediční poznámka
Poděkování
O autorech
Jmenný rejstřík


Tiráž