jpg01

 

Svazek I
1749–1938

Hlavní redaktor Michael Wögerbauer
Vědecká redakce Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček

Vydalo Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR
Praha 2015

 

Publikováno ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v rámci akce Věda na doma
#veda_na_doma_ucl #veda_na_doma

 

 Celé ke stažení ve formátu pdf zde


Obsah
Úvod. Monografie o literární cenzuře v epoše mezi druhou a třetí revolucí knihy (Pavel Janáček, Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal)


Část první. 1749–1810
V zájmu rozumu a spásy duše. Literární cenzura mezi protireformací a osvícenstvím (Michael Wögerbauer)
Případové studie. 1749–1810
Perný rok knížete Fürstenberga. Cenzura a proměna veřejnosti na sklonku vlády Marie Terezie (Claire Mádlová)
„Nekonečné literární boje ohrožující společenskou jednotu“. Židé, literární veřejnost a cenzura (Michael Wögerbauer)
„Žádnou pochvalu, nebo odložím své pero navždy“. Román Karolinens Tagebuch Marie Anny Sagerové, genderová cenzura a mlčení v literárním poli (Michael Wögerbauer)
Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta (Václav Smyčka)


Část druhá. 1810–1848
V zájmu nevzdělaného čtenáře. Literární cenzura v době restaurace a rozmachu národního hnutí (Petr Píša)
Případové studie. 1810–1848
Náboženská literatura předbřeznového období pod drobnohledem. Cenzurní protokoly Hieronyma Josepha Zeidlera (Hedvika Kuchařová)
„Aby bez závady prošlo“. Strategie Václava Hanky při styku s předbřeznovou cenzurou (Petr Píša)
„Žádný nakladatel si na tom netroufá vydělat“. Bernard Bolzano mezi státní, církevní a strukturální cenzurou (Petr Píša)
Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století (Lucie Uhlíková)


Část třetí. 1848–1863
V zájmu svobody a řádu. Literární cenzura v revoluci a neoabsolutismu (Magdaléna Pokorná)
Případové studie. 1848–1863
Historie girondinů a Žižkova smrt. Dva modelové příklady regulace literární komunikace v polovině 19. století (Magdaléna Pokorná)
Amnestovaní velezrádci. Spisovatelské podniky J. V. Friče a Karla Sabiny v letech 1854–1861 (Michal Charypar)
„Patří do řad literárního proletariátu“. Literární působení a policejní perzekuce Prokopa Chocholouška v letech 1848–1861 (Magdaléna Pokorná)
„Dobře zvolená a účelně vedená četba působí nanejvýš povzbudivě“. Konflikty Františka Josefa Řezáče kvůli zakládání knihoven a jejich navrhovanému obsahu (Magdaléna Pokorná)


Část čtvrtá. 1863–1918
V zájmu širší a užší vlasti. Literární cenzura v éře měšťanského liberalismu a modernismu (Michal Charypar)
Případové studie. 1863–1918
Kauza Arbes. Cenzura jako zkušenost zodpovědného redaktora a jako téma spisovatele (Michal Charypar)
Vyobcován z národa. Cenzurní aspekty „národního soudu“ nad Karlem Sabinou (Michal Charypar)
Ukrutný konec čtenáře krváků. Kampaň F. A. Urbánka proti kolportážním románům jako případ morální paniky (Markéta Holanová)
„Odklizeno bylo vše, co by jen poněkud mohlo zodpovědnost způsobiti“. Regulace fondů žákovských knihoven obecného školství v poslední třetině 19. století (Věra Brožová)
Revolta gestem a myšlenkou. Srovnání konfiskací básnických knih Svatopluka Čecha a S. K. Neumanna (Michal Charypar)
Mezi revoltou a autocenzurou. Případ Slezských písní Petra Bezruče (Michal Kosák)
Modrý rezervista, rudý anarchista. Střet vojenského a civilního práva v případu Fráni Šrámka (Michal Charypar)
Už jste hotovi s Apokalypsou? Jakub Deml ve střetech s cenzurou brněnské konzistoře v letech 1905–1913 (Daniela Iwashita, Šárka Kořínková)
Smrt hloupého cenzora. K motivům cenzury v satirách Jaroslava Haška (Blanka Hemelíková)


Část pátá. 1918–1938
V zájmu republiky. Literární cenzura v době avantgard a obrany liberální demokracie (Tomáš Pavlíček)
Případové studie. 1918–1938
Zákonem proti braku a pornografii. Pokus o ochranu naivního čtenáře v cenzurním systému liberálního typu (Tomáš Pavlíček)
Noli me tangere. Cenzura Zapomenutého světla a dalších textů Jakuba Demla v letech 1929–1935 (Daniela Iwashita, Šárka Kořínková)
„Ať také jednou z politiky vydělá nakladatel a autor“. Zavřelův Fortinbras v dialogu s cenzurou (Eduard Burget)
Za jeden národ a jednu říši. Německá nacionalistická literatura ve střetu s prvorepublikovou cenzurou (Tomáš Pavlíček)
V republice nevítaným cizincem. Vyhoštění Karla Hanse Strobla (Vendula Trnková)
Beze zbytku a bez přečtení spálit. Brod Kafkovým editorem (Jiří Soukup)


Jmenný rejstřík
Tiráž