FOTO: Dějiny české literatury 1
 
Starší česká literatura
Redaktor svazku: Josef Hrabák.
Autorský kolektiv: Jiří Daňhelka, Josef Hrabák, Eduard Petrů, Emil Pražák, František Svejkovský, Antonín Škarka.
Vydal ÚČL ČSAV v Nakladatelství ČSAV.
Praha 1959.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde. Celé ke stažení ve formátu e-pub zde.
IV. ÚSILÍ O SPOJENÍ LITERATURY S ŽIVOTNÍ PRAXÍ ZA KULTURNÍ PŘEVAHY MĚŠŤANSTVA

Opravy