obálka IV

 

IV. díl: 1969–1989

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Pavla Janouška

Redaktoři Petr Čornej, Pavel Janáček, Michal Jareš, Vladimír Křivánek
Věcná a jazyková redakce Alena Fialová

Vydalo Nakladatelství Academia, Praha, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Celá kniha


LITERÁRNÍ ŽIVOT

Politické a kulturní souvislosti
Nakladatelství
Literární časopisy
Souvislosti divadelního života
Vztahy se slovenskou literaturou
Překladová literatura


LITERÁRNÍ ŽIVOT V EXILUMYŠLENÍ O LITERATUŘE
Myšlení o literatuře mimo oficiální média
Literární bádáníPOEZIE
Proměna situace na přelomu šedesátých a sedmdesátých let

Spojité prostory – poezie v exilu a samozdatu

Společenství a poetika undergroundu

Surrealismus: zpátky do podzemí a exilu

Debutanti v exilu a samizdatu

Poezie ve službách režimu

Pětatřicátníci

Široké spektrum poezie "na okraji"

Publikační návraty

Folková a rocková píseň jako protest a vyznáníPRÓZA
Rozpad prozaické produkce na jednotlivé větve

Pokus o zvrat: próza vycházející v ústrety normalizaci

Autoři šedesátých let a jejich kompromis s normalizací

Současná próza v souřadnicích povoleného

Protichůdné možnosti historické prózy

Prózy předznamenávající budoucí poetikyDRAMA
Zrod dramatiky bez kontaktu s českým jevištěm

Kontinuita a metomorfózy poetik v tvorbě zakázaných dramatiků

Dramatická tvorba autorů žijících v exilu

Proměna dramatického textu a divadla za normalizace

Pokračování tradice divadel malých forem

Hledání dramatu ve sféře oficiálního divadla

Pokusy pojmenovat soudobou realitu v hranicích povoleného

Dramatika konverzační, humoristická a situační

Drama historických alegorií

Další podoby modelového dramatu

Monodrama

Sféra průniku: adaptace a dramatizace


FAKTOGRAFICKÁ LITERATURA

Cestopisy

Vzpomínky

Literatura faktuPOPULÁRNÍ LITERATURALITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽLITERATURA V MASOVÝCH MÉDIÍCH: FILM, ROZHLAS A TELEVIZEFilm v zajetí oficiální literatury

Rozhlas v službách "průměrného posluchače"

Literárně-dramatické televizní vysílání v časech reálného socialismu

Nezávislá česká literatura, zahraniční a exilová médiaZÁKLADNÍ LITERATURA A PRAMENYBibliografie k období 1958–1969
Seznam fotografií, ilustrací a dokumentů
Poznámka
Rejstříky

Poděkování
Obsah
Tiráž