FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. K vydání připravili Kateřina Bláhová a Michal Přibáň. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2005. Edice Dokumenty, svazek čtvrtý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Prolog. My a oni, oni a my
Vaculík, Ludvík: Hodina naděje

Kdo tentokrát nejde s námi
Sobotecký, Josef: Boží člověk
Hájek, Jiří: Balónek, který splaskl
Blahynka, Milan: Metody a cíle
Doležal, Václav: Kohout u nás dokokrhal

Literatura zvaná mladá
Čejka, Jaroslav: Popelka bez oříšků
Sýs, Karel: O mladé poezii
Vybíral, Zbyněk: Dvě mladé poezie české

O kritice
Hájek, Jiří: Cesta z krize kritérií
Dresler, Jaroslav: Kritika kritiky

Na druhém břehu
Liehm, A. J.: Domov a svět
Jedlička, Josef: O spisovateli v politice
Chvatík, Květoslav: Co zbylo z anděla
Vladislav, Jan: Duchovní rezistence Minulost a budoucnost paralelní literatury v Československu (1948-1988)
Brousek, Antonín: Česko-české smiřovačky

Osobnosti a díla
Havel, Václav: Odpovědnost jako osud
Vohryzek, Josef: Bdící snivec 1979
Jungmann, Milan: Paměti jako memento
Šimečka, Milan: Zatracené dějiny
Chalupecký, Jindřich: Poezie a politika
Brousek, Antonín: Národní ... rukojmí?
Skácel, Jan: Světlem přikryt

Tání
Přibský, Vladimír: Generační téma
Vlašín, Štěpán: Téma nejen generační
Sýs, Karel: Vymknuta z kloubů
Bílek, Petr: První pomoc
Černík, Michal: Autorita tvůrčího činu
Trávníček, Jiří: Vypelichaný havran
Blahynka, Milan: Vypelichané způsoby
Trávníček, Jiří: Mystik a strážce pokladu
Veis, Jaroslav: Ujede nám vlak?
Lukeš, Emil: Krize kritérií

Epilog
Havel, Václav: Goodbye samizdat

Tiráž