FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová, Alena Přibáňová a Kateřina Bláhová. Odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2003. Edice Dokumenty, svazek třetí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Do nového desetiletí
O Josefa Škvoreckého
Hájek, Jiří: Zatím jen svědectví
Rybák, Josef: Červivé ovoce
Berka, Pavel: Zbabělci
Peroutka, Ferdinand: Problém mládeže

Na téma Franz Kafka
Hájek, Jiří: Spor o Franze Kafku
Blažíček, Přemysl: Katedrová věda (úryvek)
Černý, Václav: Nad Proměnou Franze Kafky
Jedlička, Josef: O Kafkovi

Kdo je Švejk
Doležal, Bohumil: Kdo je Švejk

O kritice
Červenka, Miroslav: Poznává kritika literaturu?
Haman, Aleš: Dílo a skutečnost
Jodl, Miroslav: Kritikové
Opelík, Jiří: Prospívat, ne obviňovat
Frýbort, Zdeněk: Kde končí kritika
Petříček, Miroslav: Paradoxy kritiky

Pohledy zpět
Kohout, Pavel: Pravda vždycky slouží nám Z projevu na III. sjezdu československých spisovatelů
Medek, Vladimír: Verš pro Stalina
Gruša, Jiří: Verš pro kočku
Červenka, Miroslav: Druhé čtení

Znovu spory dědické
Pešat, Zdeněk: Avantgarda v diskusích
Chvatík, Květoslav: Vědomí souvislostí
Brabec, Jiří: Podnětná kniha
Dostál, Vladimír: Záměna zrcadel
Brousek, Antonín: Nesmuteční hrana za V. N.

Oč se přeme
Havel, Václav: O úhybném myšlení
Hájek, Jiří: Únava ze skepse
Skála, Ivan: Oč se přeme

Osobnost a dílo
Suchomel, Milan: Próza nad nulou
Kožmín, Zdeněk: Román lidské existence

Ze čtvrtého sjezdu
Kohout, Pavel: Ze čtvrtého sjezdu
Kliment, Alexandr: Ze čtvrtého sjezdu
Goldstücker, Eduard: Ze čtvrtého sjezdu
Liehm, Antonín J.: Ze čtvrtého sjezdu
Hájek, Jiří: Ze čtvrtého sjezdu
Skácel, Jan: Ze čtvrtého sjezdu
Skála, Ivan: Ze čtvrtého sjezdu
Vaculík, Ludvík: Ze čtvrtého sjezdu
Blažíček, Přemysl: Mýtus Svazu spisovatelů

Na druhém břehu
Berka, Pavel: O vztah k domovu
Dresler, Jaroslav: Proč nejsem s nimi

Pražské jaro, pražská zima
Jedlička, Josef: Odvaha k odpovědnosti
Chalupecký, Jindřich: Literatura a svoboda
Vaculík, Ludvík: Dva tisíce slov
Seifert, Jaroslav: Zvýšeným hlasem
Havel, Václav: Český úděl?

Tiráž