FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948–1958)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová a Alena Přibáňová. Autor studie a odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2002. Edice Dokumenty, svazek druhý.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
O Pavla Kohouta
Bouček, Jaroslav: Kritika, nebo kampaň?
Macourek, Karel - Zelenka, Jan: Slovíčko s kritikem
Trávníček, František: Aby bylo jasno

O literární kritice v období budování socialismu
Budínová, Hana: Jak je to s kritikou?
Běhounek, Václav: Co má dělat kritika?
Taufer, Jiří: Co má dělat kritika?
Červenka, Miroslav - Vohryzek, Josef: Kritika literatury a kritika života
Rybák, Josef: Poznámky o kritice

Z druhého sjezdu
Hrubín, František: Diskusní příspěvek
Seifert, Jaroslav: Diskusní příspěvek
Taufer, Jiří: Diskusní příspěvek
Štoll, Ladislav: Diskusní příspěvek

O Františka Halase
Jungmann, Milan: Básník a doba
Kundera, Ludvík: Ještě k Třiceti letům
Brabec, Jiří: A co básník
Císařovský, Josef: Dým kolem Halase

Nová generace?
Havel, Václav: Pochyby o programu
Vohryzek, Josef: Próza v Květnu
Červenka, Miroslav: Holub a Brukner
Červenka, Miroslav - Šotola, Jiří: Ještě o literární kritice

Šámal, Petr: Cesta otevřená Hledání socialistické literatury v kritice padesátých let

Tiráž