FOTO: Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1945–1948)
 
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 Vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň. Spolupráce na ediční přípravě Jarmila Vojtová. Autor studie a odpovědný redaktor Petr Šámal. Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze roku 2001. Edice Dokumenty, svazek první.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Ztráty a nálezy
Černý, Václav: Pozdrav k mrtvým
Dvořák, Miloš: Úvaha první chvíle
Chalupecký, Jindřich: Kultura za okupace
Chalupecký, Jindřich: Básník, charakter, politika

K problematice socialistické literatury u nás
Běhounek, Václav: Světlo z východu

Účtování a výhledy - sjezd a jeho ohlasy
Skoumal, Aloys: Diskusní vystoupení
Mukařovský, Jan: Zúčtování a výhledy
Nezval, Vítězslav: Cesta literatury k lidu
Mathesius, Bohumil: Cesta literatury k lidu
Teige, Karel: Umění a lid
Fučík, Bedřich: Spisovatel a národ
Bednář, Kamil: Spisovatelovo poslání
Halas, František: Spisovatel a politik
Peroutka, Ferdinand: Po sjezdu spisovatelů
Tigrid, Pavel: Zrada vzdělanců

K případu Achmatovové a Zoščenka
Chalupecký, Jindřich: Kultura a politika
Valenta, Edvard: Spisovatel na rozcestí
Kovárna, František: Kultura a politika
Štoll, Ladislav: Politika a poezie
Bílý, Václav: Nám do toho nic není

Z literárního života
Radimský, Ladislav: Básník a dějiny
Urbánek, Zdeněk: Poezie a politika
Peroutka, Ferdinand: Tvoř, umělče...
Popelová, Jiřina: Filozofie a básnictví
Grossman, Jan: O kritice
Mukařovský, Jan: Umění a světový názor
Chalupecký, Jindřich: Nové úkoly

Tvář generace
Hájek, Jiří: Tvář generace
Chalupecký, Jindřich: Konec moderní doby
Grossman, Jan: Válečná generace
Morák, Jaroslav: Perspektivy nového umění
Kolář, Jiří: Poezie města
Hájek, Jiří: Oč jde v mladé poezii
Hájek, Jiří: O co šlo na Dobříši

Literatura a společnost
Černý, Václav: Stát a básník
Šajtar, Drahomír: Umění pro lid?

Osobnosti a tvorba
Eisner, Pavel: Franz Kafka a Praha
Patočka, Jan: Osobnost a tvorba

Tiráž