FOTO: Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1
 
K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák, Jiří Daňhelka a spolupracovníci.
Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha 1963.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Tiráž