V. kolokvium
V. kolokvium. Chůze. Kolokvium konané dne 18. října 2005 ve vile Lanna bylo zaměřeno na mezioborově pojaté téma „Chůze“ a doplnila jej závěrečná volná diskuse. Referáty tištěny v časopise Tvar, roč. 17, 2006, č. 3 (Neubauer, Hodrová, Hrbata) a č. 4 (Prahl a záznam diskuse)
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Neubauer, Zdeněk: Číslo a chůze
Hodrová, Daniela: Chůze mezi hlavami

Diskuse