IV. kolokvium
Oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR uspořádalo 23. listopadu 2004 od 13:00 ve vile Lanna, V sadech 1 v rámci grantového projektu Text v pohybu IV. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty. Kolokvium bylo zaměřeno na mezioborově pojaté téma „Čára a linie ve výtvarném umění a literatuře“ a doplnila jej závěrečná volná diskuse. IV. kolokvium projektu Literatura jako text mezi texty. Referáty tištěny v časopise Svět literatury 16, č. 33, 2006.
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.
Petříček, Miroslav: Svět jako analogon obrazu
Bydžovská, Lenka: Příběh bludné linie

Resumé diskuse