III. kolokvium
V rámci grantového projektu Text v pohybu uspořádalo oddělení poetiky textu Ústavu pro českou literaturu AV ČR 8. června 2004 III. kolokvium řady Literatura jako text mezi texty, věnované tentokrát styčným plochám mezi lingvistikou, sémiotikou a literární estetikou. Úvodní referáty přednesli Irena Vaňková (její příspěvek zde publikujeme v poněkud rozšířené, na básnické texty detailněji zaměřené verzi), Marie Kubínová a Milan Jankovič. Následovala diskuse, jejíž informativní přehled rovněž přinášíme. Referáty tištěny v časopise Česká literatura 53, č. 5, 2005.
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Resumé diskuse