FOTO: Avantgarda známá a neznámá II.
 
Svazek 2.
Vrchol a krize poetismu 1925-1928.
K vydání připravil pracovní tým ÚČL
vedený Stěpánem Vlašínem.
Praha, Svoboda 1972.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Černík - Halas - Václavek: Dosti Wolkera!
Redakce Hosta: Dosti Wolkera
Fučík, Julius: Likvidace Wolkerova kultu
Seifert, Jaroslav a Teige, Karel: Host a Devětsil
Götz, František: Host a Devětsil
Černík, Artuš: Host, roč. IV, č. 5
Branislav, František: Poetistická
Lacina, Václav: poHOSTinná
Hoffmeister, Adolf: Artuš Černík
Okáli, Daniel: Poetizmus
Urx, Eduard: Na vlnách TSF
Weiskopf, F. C.: 100 procent
Kropáč, František: Syntetismus
Weiskopf, F. C.: Gaumontův týden
Fraenkl, Pavel: Leták syntetismu M 20
Nečas, Vincenc: Pohledy dalekohledem
Neumann, Stanislav K.: Dopis z Prahy
Neumann, Stanislav K.: Polemika
Neumann, Stanislav K.: Romanu Jakobsonovi
Honzl, Jindřich: Drama
Voskovec, Jiří: Fotogenie a suprarealita
Václavek, Bedřich: Dada tvořivé
Frejka, Jiří: Jevištní deformace
Frejka, Jiří a Heythum, Antonín: Spolupráce architekta a režiséra v divadle
Löwenbach, Josef: Odpoutaná hudba
Burian, E. F.: Film
Nezval, Vítězslav: Film
Nezval, Vítězslav: Báseň
Nezval, Vítězslav: Hudba, tanec, drama
Čapek, Karel: Proletářské umění
Honzík, Karel: Toporná modernost
Václavek, Bedřich: Třídní revoluce a umění
Hoffmeister, Adolf: Epigramy
Weiskopf, F. C.: Pryč s karbanictvím
Anonym ze Šlehů: Kniha pro karbaníky
Vančura, Vladislav: Proti sekretářům své strany
Weiskopf, F. C.: Na všechny strany
Fučík, Julius: Literatura a politika
Redakční kruh Trnu: Lide československý!
Mencák, Břetislav: Chcem!
Kabeš, Jaroslav: Karneval a proletáři
Václavek, Bedřich: Krize levé kultury
Honzl, Jindřich: Divadelní prostor
Frejka, Jiří: Beztřídnost divadla?
Burian, E. F.: Džez
Nezval, Vítězslav: O filmových námětech
Schulz, Karel: Groteska
Saudek, Erik Adolf: Dva ruské filmy
Weil, Jiří: O Wolkera
Teige, Karel: Dada
Saudek, Erik Adolf: Příručí vtipičitý
Götz, František: Situace
Fučík, Julius: Situace
Čapek, Jan Blahoslav: Situace
Frejka, Jiří: Nepředmětné herectví
Teige, Karel: Slova, slova, slova
Píša, A. M.: Si tacuisses...
Píša, A. M.: Karlu Teigovi...
Čapek, Jan Blahoslav: Duchový obsah generace
Štyrský, Jindřich a Toyen: Populární uvedení do artificielismu
Nezval, Vítězslav: Dada a surrealismus
Honzl, Jindřich: Ismus a umění
Holzbachová, Mira: Tanec
Obrtel, Vít: Harmonie
Rossmann, Zdeněk: Dále jít je jít zpět
Václavek, Bedřich: Doslov ke sborníku Fronta
Haluza, Ctibor: Fronta
Václavek, Bedřich: Fronta
Václavek, Bedřich: Fronta. Autoreferát a epilog
Mathesius, Bohumil: Poetistické hrany
Fučík, Julius: Osud jako dekorace
Šalda, F. X.: O poetismu
Hora, Josef: Co s poetismem?
Václavek, Bedřich: Pohřben zaživa...
Frejka, Jiří: Ismus a umění
Teige, Karel: Je poetismus mrtev?
Mathesius, Bohumil: Odpověď Teigovi
Nezval, Vítězslav: Návěstí o poetismu
Štyrský, Jindřich a Toyen: Artificielismus
Götz, František: Trampoty generace
Voskovec, Jiří: A. C. Host
Pleva, Josef Věromír: Dělník a umělec
Navrátil, František O.: Umění a třída
Nezval, Vítězslav: Kapka inkoustu
Teige, Karel: Manifest poetismu
Voskovec, Jiří a Werich, Jan: Humor v revui
Hoffmeister, Adolf: Nesmrtelnost smíchu
Voskovec, Jiří a Werich, Jan: Humor na scéně a jeho chemie
Václavek, Bedřich: První okruh


Tiráž