FOTO: Avantgarda známá a neznámá I.
 
Svazek I.
Od proletářského umění
k poetismu 1919-1924.
K vydání připravil pracovní tým ÚČL
vedený Štěpánem Vlašínem.
Praha, Svoboda 1971.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celé ke stažení ve formátu pdf zde.

Sova, Antonín: Sloky spisovatelům
Hora, Josef: K novému umění
Neumann, Stanislav K.: Básníkům
Píša, A. M.: Socialistická poezie
Neumann, Stanislav K.: Devětsil
Delta: Devětsil
Teige, Karel: Novým směrem
Teige, Karel: Obrazy a předobrazy
Čapek, Karel: Poznámka
Nebeský, Václav: Umělecký defétismus
Neumann, Stanislav K.: Proletářská kultura
Götz, František: Devětsil v Brně
Teige, Karel: S novou generací
Černík, Artuš: Prostý sloh
Vančura, Vladislav: Tvary věcí
Černík, Artuš a Seifert, Jaroslav: Kulturní práce v Čs. komunistické straně
Přípravný výbor Proletkultu: Proletariátu!
Neumann, Stanislav K.: Proletkult
Neumann, Stanislav K.: Epilog
Teige, Karel: O expresionismu
Wolker, Jiří: Proletářské umění
Götz, František: Programový leták
Václavek, Bedřich: O nové umění
Čecháček, Jaroslav: Politický expresionismus
Čecháček, Jaroslav: Umělec a komunismus
Fišer, Jaroslav Jan: Strach z reakce v umění?
Literární skupina: Naše naděje, víra a práce
Wolker, Jiří: Devětsil
Teige, Karel: Umění dnes a zítra
Kodíček, Josef: Devěthnid
Wolker, Jiří: Manifesty
Götz, František: Ještě o manifestu
Svoboda, Jiří a Teige, Karel: Musica a muzika
Šíma, Josef: Reklama
Honzl, Jindřich: Nestavte divadla!
Hora, Josef: Mladí z Devětsilu
Procházka, Jaroslav: Marxismus v umění
Götz, František: Umělecké teorie Devětsilu
Anonym ze Sršatce: V. Nezval
Hora, Josef: Literární
Schulz, Karel: Traktát
Neumann, Stanislav K.: Umění v sociální revoluci
Neumann, Stanislav K.: Agitační umění
Schulz, Karel: Poetika
Václavek, Bedřich: Krize našich divadel
Štyrský, Jindřich: Obraz
Honzl, Jindřich: Divadelní projevy ulice
Šíma, Josef: O výtvarném umění
Teige, Karel: Malířství a poezie
Vančura, Vladislav: Nové umění
Redakce Hosta: Poznámky polemické
Honzl, Jindřich: Divadlo a literatura
Schulz, Karel: Próza
Jíra, Jaroslav: U. S. Devětsil
Honzík, Karel: Utopie v reálnosti
Teige, Karel: Obrazy
Teige, Karel: Poetismus
Teige, Karel a Seifert, Jaroslav: J. Kodíček a jeho generace
Literární skupina, Devětsil: Prohlášení
Černík, Artuš: Krok Devětsilu nazpět?
Honzl, Jindřich: Herec
Halas, František: Žurnalismus
Václavek, Bedřich: Nové umění
Biebl, Konstantin: Demonstrace
Honzl, Jindřich: Divadelní hrdinové
Urx, Eduard: Pantomima
Konrád, Karel: Kritik
Hora, Josef: Žák Devětsilu
Hora, Josef: Host
Konrád, Karel: Generace
Emanský: 9 sil
Ráž, Arnošt: 9 sil + LS
Černík, Artuš: Kino a divadlo
Václavek, Bedřich: Naše generace


Tiráž