Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol).

Výstavu si můžete k výše uvedeným účelům zdarma stáhnout (standardně ve formátu PDF) z těchto stránek a instalovat podle svého uvážení, například s doplňkem vlastních trojrozměrných exponátů. Jedinou podmínkou použití výstavy je předání informace o místě a termínu její instalace. 

O instalaci výstavy nás prosím informujte na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě zájmu lze objednat sadu digitálně vytištěných panelů za režijní cenu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Podmínky jsou uvedeny individuálně u jednotlivých výstav.

 

Aktuální výstavy

 

Král se špatnou pověstí

Výstava představuje na 8 panelech nejen život Václava IV., historický, kulturní a literární kontext doby přelomu 14. a 15. století, ale také ukazuje, jakým rozmanitým způsobem se o době Václavova panování mluvilo a psalo v pozdějších staletích. Hlavním cílem bylo poukázat na skutečnost, že Václav IV. nebyl jen tím lenivým opilcem, jak ho častokrát vypodobňovala dobová i pozdější propaganda, ale především tím, kdo dokončoval stavební projekty svého otce a kdo zakládal nové hrady. Václav IV. byl vzdělaný a měl velkou zálibu v umění, v literatuře a v bibliofilství. Na druhou stranu právě špatná pověst zapříčinila zájem romantických spisovatelů, pro něž byl Václav symbolem rozervanectví. Podobné motivy se různě objevují i v pozdějších dobách u tvůrců historických románů.    

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a byla podpořena z programu Strategie AV 21. 

 

Autoři výstavy:


Eva Doležalová (panel 1-3)

František Záruba (panel 4)  

Jan Pišna (panel 5-7)
Eva Semotanová (mapa)

Grafické rešení: Petr Čížek 

 

Ke stažení:

 Úvodní panel

1. Evropa doby Václava IV.

2. První život krále Václav IV.

3. Špatná pověst krále Václava. Obraz panovníka ve středověké literatuře

4. Dobrý král Václav IV. Zakladatel a iniciátor kulturního života

5. Vzdělaný panovník

6. Legenda o špatném králi. Od pozdního středověku do vrcholného baroka

7. Romantický rozervanec. Od osvícenství k moderní próze

 

 Náhledy panelů:

 

 

Výstavu lze tisknout barevně na papír formátu A2 (doporučeno) či A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (345 Kč).

 

Rukopisy královédvorský a zelenohorský jako příběh české kultury

Výstava obsahuje 9 panelů, které představují Rukopisy královédvorský a zelenohorský nejen jako nejznámější české mystifikace, ale i jako ve své době nejvydávanější, nejdiskutovanější a nejpřekládanější česká literární díla. Seznamují diváky se souřadnicemi romantického nacionalismu, v nichž Rukopisy takovéhoto ohlasu dosáhly, s jejich vztahem k dalším představám o české minulosti, ale i k utváření novodobého českého umění.

Výstavu doplňují další grafické materiály, odkazy na vhodná rozšíření, kvízy určené pro středoškolské a dospělé publikum a populárně odborné materiály k recepční historii Rukopisů.

Připravili: Dalibor Dobiáš, Ladislav Futtera, Michal Fránek

Grafické zpracování: Robin Brichta

 

Ke stažení:

Verze pro čtení z obrazovky

Verze pro tisk

Další grafické materiály

Kvízy, pracovní listy a odkazy na další doplňky

Brožura Rukopisy královédvorský a zelenohorský (Věda kolem nás)

Podvržené symboly. Rozhovor s Daliborem Dobiášem (Živá historie 5/2019)

Za hranice podvrhu. Rukopisy v roce 2018 (Host 9/2017)

 

Náhledy panelů:

Výstavu lze tisknout barevně na papír formátu A2 (doporučeno) či A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (345 Kč).

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Veletrh vědy, Praha – Letňany; Festival vědy, Praha – Dejvice; Knihovna města Police nad Metují

 

Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989

 

Na osmnácti panelech se mohou zájemci obeznámit s počátky českého samizdatu, s okolnostmi jeho vydávání, mohou nahlédnout do specifických společenských prostředí, v nichž se strojopisná literatura šířila, a podrobněji se seznámit s nejzajímavějšími edicemi a časopisy vycházejícími nejen v Praze či v Brně, ale i mimo obvyklá kulturní centra naší republiky.

Autorky: Alena Přibáňová a Andrea Vítová

Grafické zpracování: Stará škola (staraskola.net)

 

Výstava vznikla díky podpoře z programu Strategie AV21.

 

Ke stažení:

Verze pro obrazovku (pdf, 25MB)

Verze pro tisk na formát A2 (pdf, 100 MB)

 

Výstavu lze tisknout barevně na papír formátu A2 (doporučeno) či A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (390 Kč).

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Gymnázium Sedlčany; Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice; obecní knihovna v Tachlovicích; Městská knihovna Česká Lípa; Gymnázium Polička

 

Literární kronika první republiky. Události a díla literatur ČSR 1918–1928

Výstava obsahuje 24 panelů, které diváky seznamují s literárním děním v Československé republice prostřednictvím výkladu o vybraných událostech literární života, dobových citátů i množství unikátního obrazového materiálu. Výstava představuje meziválečnou Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině.

Každý panel výstavy je věnován literárnímu dění jednoho roku a je rozdělen do tří částí. První informuje o takových událostech literárního života, jakými bylo například zakládání literárních skupin a periodik, návštěvy zahraničních spisovatelů či udílení literárních cen. Druhá část je věnována vybranému literárnímu dílu, napsanému v češtině, slovenštině či němčině, přibližuje jeho dobový ohlas a představuje jeho autora. Třetí část panelu doplňuje představu o dobové literatuře tvorbě prostřednictvím obálek několika knih, které v daném roce vyšly.

Připravil: Stefan Segi

Grafické zpracování: Stará škola (staraskola.net)

Výstava vznikla ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Ústavem slovenské literatury SAV a byla podpořena z programu Strategie AV 21.

 

Ke stažení:

 

Verze pro čtení z obrazovky (pdf, 20 MB)

 

Verze pro tisk (pdf, 140 MB)

 

Náhledy panelů:

 

Výstavu lze tisknout barevně na papír formátu A2 či A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (420 Kč).

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmě; Městská knihovna v Chebu; Fabrika umenia, Partizanske; Miestna knižnica Petržalka; Mestská knižnica mesta Piešťany; Knihovna Jiřího Mahena v Brně; Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze; Městská knihovna Česká Lípa; Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi; Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice; Gymnázium Polička

 

Četba dětí Otce vlasti. Staročeská literatura za králů Karla a Václava (1346–1419)

Výstava o 12 panelech a jednom titulním listu seznamuje diváka prostřednictví textu, obrázků a náčrtů s obsahy a základními interpretačními rámci čtyř česky psaných děl, jejichž vznik souvisí s kulturním vzmachem za vlády Karla IV. Panely věnované Knížkám o hře šachové Tomáše ze Štítného rámují celou sérii a svědčí o tom, jak český překladatel upravuje text italského dominikána Jakuba de Cessolis pro místní společnost šlechticů a měšťanů. Panely věnované rytířskému příběhu o vévodovi Arnoštovi, diptychu „kronik“ o Štilfridovi a Bruncvíkovi a románu o Tristramovi a Izaldě pak ukazují, jaká vyprávění jsou u Tomášových čtenářů oblíbená. QR kódy na panelech vedou převážně na stránky rukopisu DG I 19 Strahovské knihovny. Antropomorfní obrazy souhvězdí v tomto „Katalogu stálic“ (Catalogus stellarum fixarum) vhodně doplňují (a zrcadlí) příběhy lidských hrdinů, jimž se výstava věnuje.

Text a kresby: Matouš Jaluška.

Grafické zpracování: Jaroslav Vlček.

Výstava vznikla díky finanční podpoře z programu Strategie AV 21.

 

Ke stažení:

 

Verze pro čtení z obrazovky (pdf, 42 MB)

 

Verze pro tisk (pdf, 46 MB)

 

Náhledy panelů:

 

Doporučujeme tisknout barevně na papír formátu A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (360 Kč).

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Městská knihovna Varnsdorf; školní knihovna Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice; Městská knihovna v České Lípě; Knihovna Kroměřížska - p.o.

  

Osa avantgardní Prahy

 

„Krása nového umění je z tohoto světa,“ psal v manifestu „Umění dnes a zítra“ Karel Teige. Praha dvacátých let pro mladé umělce totiž nebyla „jen“ městem, ve kterém studovali a těžko sháněli zaměstnání, ale inspirativním prostorem, v němž intenzivně žili. V jazykově a národnostně bipolární Praze se Národní třída, lemovaná kavárnami, nočními bary, galeriemi, knihkupectvími i redakcemi novin a řadou nakladatelství, stala osou avantgardní Prahy. 
Výstava Osa avantgardní Prahy vychází z knihy Kateřiny a Karla Pioreckých Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918-1938 (Academia 2014). Skládá se z 20 panelů, které jsou věnovány některým významným místům, na nichž se ve 20. a 30. letech 20. století odehrával pražský literární a umělecký život. Dva závěrečné panely obsahují kalendárium, které dává zobrazená místa a události do časových souvislostí.

Připravila: Kateřina Piorecká.

Grafické zpracování: Robin Brichta.

 

Vystava je ke stažení ZDE (pdf, 31 MB).

 

Náhledy panelů:

 

 

Doporučujeme tisknout barevně na papír formátu A3.

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A3 (400 Kč).

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Gymnázium a SOŠ Plasy; Obecní knihovna Čestlice; Městská knihovna Cheb; Knihovna Právnické fakulty UK; Městská knihovna v České Lípě; Gymnázium Open Gate v Babicích u Říčan; Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou; Městská knihovna Česká Skalice; Knihovna Kroměřížska - p.o.; Gymnázium Polička

 

Pracovní listy:

K výstavě Osa avantgardní Prahy jsou volně ke stažení též pracovní listy vhodné zejména pro práci se studenty středních škol. Autorem pracovních listů je Marek Tramba, pedagog pedagog Gymnázia a Střední odborné školy Plasy. Pracovní listy nabízíme ve dvou variantách: jako jednotlivé listy nebo jako dvojstrany, z nichž je možné složit brožuru.

Pracovní listy (jednotlivé)

Pracovní listy (dvojstrany)

 

„Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

 

Výstava obsahuje 12 panelů, které seznamují s literárním dílem mistra Jana Husa a vnímáním jeho odkazu od 15. do 21. století. Jednotlivé panely obsahují nejen citáty z nejvýznamnějších Husových děl, ale také ukázky rukopisů a starých tisků z českých a zahraničních knihoven. Výstava vznikla při příležitosti výročí 600 let od upálení Jana Husa a při konání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze.

Připravil: Jan Pišna

Grafická úprava: Jaroslav Vlček

 

0. Titulní panel

1. Životní pouť mistra Jana Husa

2. Životní pouť mistra Jana Husa

3. Druhý život Jana Husa

4. Druhý život Jana Husa

5. Dílo Jana Husa

6. Traktát O církvi a Kázání na památku Karla IV.

7. Postila česká a Výklad viery, desatera a páteře

8. Knížky o svatokupectví a Dcerka

9. Pokus vydat celé Husovo dílo

10. Cesta budoucnosti aneb kde se dozvědět víc

11. Tiráž

 

Celá výstava ve formátu A2 ke stažení zde (pdf, 13 MB).

Celá výstava v tiskové kvalitě ve formátu A2 ke stažení zde (pdf, 121 MB).

Celá výstava ve formátu A3 ke stažení zde (pdf).

Celá výstava v tiskové kvalitě ve formátu A3 ke stažení zde (pdf).

 

Náhledy panelů:

 

Doporučujeme tisknout barevně na papír formátu A2.

 

Výstavu můžeme zaslat poštou barevně vytištěnou na křídovém papíře za cenu pokrývající náklady na tisk, poštovné a balné ve formátu A2 (420 Kč) a A3 (360 Kč)

 

Výstava byla dosud instalována na těchto místech:

Městská knihovna Varnsdorf, Městská knihovna Třešť, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Tábor, Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Náchod, Městská knihovna Dobříš, Knihovna Okříšky, Knihovna Kroměřížska, Knihovna Boskovice, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích, Městská knihovna v Zásmukách, Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Žamberk, Městská knihovna Slavičín, Městská knihovna Krnov, Gymnázium Příbram, Knihovna v Polici nad Metují, Městská knihovna ve Svitavách, Heldova městská knihovna v Třebechovicích, Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce, Obecní knihovna Benešov nad Černou, Gymnázium Polička

 

 

Předchozí výstavy

Karel Jaromír Erben 1811-2011

Jaroslav Vrchlický 1853-1912

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo

„Hráno na harfu komínů“. Jiří Kolář a Kladno (1925–1945)