Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Badatelské zaměření

Moderní česká a středoevropská literatura; teorie literatury; interpretace a hermeneutika; ediční činnost; literární kultura; výzkumy čtenářů a čtení.

Studium a stáže

1979–1984 FF UJEP (dnes MU), obor Bohemistika – historie; 1991–1992 School of Slavonic and East European Studies – Universtity of London (M. A., Language As Memory: Two Czech Poets in Exile – Ivan Jelínek and Ivan Blatný).

Zaměstnání

1984 Divadelní ústav Praha; 1985–1987 odborný pracovník na FF UJEP (studijní pobyt); 1987–1991 odborný pracovník v ÚČSL ČSAV (studijní pobyt); 1991–1997 odborný asistent, docent na FF MU; 1997–2003 vedoucí Ústavu české literatury FF MU; od 2003 Oddělení teorie prózy v ÚČL AV ČR; od 2007 Oddělení výzkumu literární kultury ÚČL AV ČR; od 2007 Ústav české literatury a literární vědy na FF UK; od 2014 člen mezinárodního projektu „Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ)“, zástupce ředitele ÚČL AV ČR (2007–2020).

Akademické funkce

Člen redakční rady časopisu Slovenská literatúra (1990–2002); člen redakční rady časopisu Iniciály (1991–1996); člen redakční rady časopisu Tvar (1992–2005); člen redakční rady časopisu Host (1996-2016); člen redakční rady časopisu List (1991–1992); člen redakční rady časopisu Česká literatura (2003–2016); člen redakční rady časopisu Filoteknos (od 2013); člen redakční rady časopisu Roczniki Biblioteczne (od 2017); člen vědecké rady ÚČL AV ČR (1997–2002 a od 2006); člen vědecké rady FF MU (1997–2002); předseda oborové rady (obor Česká literatura) FF MU (1997–2003); člen oborové rady (obor Česká literatura) FF UK (2005–2010); člen oborové rady (obor Dějiny novější české literatury) FF JČU (2010-2018); člen oborových rad (Česká literatura a Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury) na FF MU (od 2014); člen vědecké rady AV ČR (od 2005–2009); místopředseda Rady ÚČL AV ČR (od 2007; od 2010–2016 předseda).

Výběrová bibliografie

Knihy:

Odborné

 • A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Times of Civilizational Fatigue. Praha: Karolinum-ÚČL AV ČR 2021 [v tisku].
 • Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium. Brno: Host 2020.
 • Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). Brno-Praha: Host-Národní knihovna 2019.
 • Česká čtenářská republika. Generace – fenomény – životopisy, Brno: Host 2017.
 • Reading Bohemia. Readers and Reading in the Czech Republic at the beginning of the 21th century. Praha: Akropolis – The Institute of the Czech Literature CAS: 2015.
 • Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2014.
 • Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích. Praha: Academia, 2014; se Z. Šimečkem.
 • Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013.
 • Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2010). Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2011.
 • Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno – Praha: Host – Národní knihovna, 2008.
 • Vyprávěj mi něco... (Jak si děti osvojují příběhy). Příbram: Pistorius & Olšanská, 2007.
 • Příběh je mrtev? (schizmata a dilemata moderní prózy). Brno: Host, 2003.
 • Na tvrdém loži z psího vína (česká poezie od 40. let do současnosti). Brno: Jota – Books, 1998; se Z. Kožmínem.
 • Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: FF Masarykovy univerzity, 1994 (skriptum); se Z. Kožmínem.

Kulturní publicistika

 • D. Šlosar: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor o češtině a o životě vedli Jiří Trávníček a Jiří Voráč. Brno: Host, 2008; s J. Voráčem.
 • A. Goldflam: Několik historek ze života AG (rozhovor s Petrem Štědroněm a Jiřím Trávníčkem). Brno: Host, 2007; s P. Štědroněm.

Studie:

 • „Čtenářská kultura. Pokus o vymezení“. Česká literatura 68, 2020, č. 5, s. 573–591; G. Niećem.
 • „Polské čtenářství v časech digitálních… a jak se o něm přemýšlí“. Česká literatura 67, 2019, č. 1, s. 84–102; G. Niećem.
 • „,Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížkaʻ (čtení digitální a čtení tradiční)ʻ“. Knihovna – knihovnická revue 30, 2019, č. 2, s. 36–47.
 • „Books, books, books. Please do stop this flood (reading culture in Czecz Republic)“. Perspektywy kultury 22, 2018, č. 3, s. 9–20.
 • „Reading and Our Life Stories“, Open Cultural Studies 2, 2018, s. 591–597.
 • „Czeskie czasopisma i ich czytelnicy (w świetle badań czytelnictwa“. Zielenogórskie Studia Bibliotekoznawcze 10, 2018, s. 110–117.
 • „Egipcjanin Sinuhe jako fenomen czeskiego czytelnictwa“. Annales Universistas Pedagogicae Cracoviensis 16, 2018, s. 155–160.
 • „Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)“, Roczniki Biblioteczne , 61, 2018, s. 227–239.
 • „Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność“, in. Jacek Ladorucki (ed.): Bibliteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia dziłalności Wojewódzkiej Bibiloteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Łódź: Wojewódzka Bibiloteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, s. 41–58; s G. Niećem.
 • „Autor i czytelnik jako pole konfliktu (kilka obserwacji“. In: Włodimierz Bolecki – Wojciech Soliński – Maciej Gorczyński: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura. Warszawa: Instytut Badań Literackich 2015, s. 415–422.
 •  „Central Europe in narrative Mode“. In: Johann P. Arnason – Petr Hlaváček – Stefan Troebst et al: Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Praha: FF UK – FÚ AV ČR, 2015, s. 160–170.
 • „The Central European Novel (Ten Commentaries)“, Russian Literature, 57, 2015, č. 1, s. 115–122.
 • „České literární vavříny (dodatek)“. In: J. F. English: Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host, 2012, s. 339–393; s P. Janáčkem.
 • „Central Europe“. In: P. M. Logan (ed.): The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, s. 165–169.
 • „Gibt es einen mitteleuropäischen Roman oder gibt es ihn nicht“. Bayerisache Akademie der Schönen Künste, Jahrbuch 23, 2009. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, s. 65–75.
 • „In the Cold Waters of Freedom. Czech Literature After 1989“. Edinburgh Review, 128, 2009, s. 54–58.
 • „Hermeneutické pole (legein peri). Česká literatura, 56, 2008, č. 4, s. 508–518.

Edice:

 • Za textem. Antologie polské sociologie literatury. Brno: Host 2018.
 • V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury (editoři českého vydání J. Trávníček a J. Holý). Brno: Host, 2006; doplnění o česká hesla, apendixy, aktualizace literatury předmětu.
 • Od poetiky k diskursu (výbor z polské literární teorie 70.–90. let XX. století). Brno: Host, 2002.
 • I. Jelínek: Básně II. Praha: Ivo Železný, 2000.
 • I. Jelínek: Básně I. Praha: Ivo Železný, 1999.
 • I. Blatný: Texty a dokumenty 1930–1948. Brno: Atlantis, 1999.
 • I. Jelínek: V sobě letohrad. Brno: Host, 1998.
 • J. Zábrana: Básně. Praha: Torst – Mladá fronta, 1993.
 • J. Zábrana: Zeď vzpomínek. Brno: Atlantis, 1992.
 • J. Zábrana: Jistota nejhoršího. Praha: Československý spisovatel, 1991.

Účast v týmových pracích:

 • Petr Šámal a kol.: Literární kronika první republiky. Události, díla, souvislosti. Praha: Academia – PNP – ÚČL AV ČR 2018.
 • Ondřej Sládek (ed.): Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno: Host 2018.
 • Petr Karlík – Marek Nekula – Jana Pleskalová (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016.
 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury 1749–2014. Praha: Academia – ÚČL AV ČR, 2015.
 • V souřadnicích mnohosti. Praha: Academia, 2014.
 • The Encyclopedia of the Novel. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
 • Dictionary of Literary Biography. Sv. 232 a 353. Detroit: Gale, 2000, 2009.
 • V souřadnicích volnosti. Praha: Academia, 2008.
 • Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006.
 • Proměny subjektu. Sv. 2. Praha: ÚČL AV ČR, 1994.
 • Kapitoly z teorie literárního díla. Praha: Karolinum, 1993.
 • Proměny subjektu. Sv. 1. Praha: ÚČL AV ČR, 1992.
 • Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
 • Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl. Praha: SPN, 1992.

 

Přehled odborné činnosti