Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Badatelské zaměření

Literární teorie; naratologie; sémiotika; hermeneutika; literární strukturalismus; narativní sémantika fikčních světů; česká literatura 20. století; náboženství a literatura; teorie a metodologie religionistiky.

Studium a stáže

1995−2000 FF MU Brno, filosofie − religionistika; 2000−2004 postgraduální studium na FF MU Brno (2004 Ph.D.); 2009 rigorózní zkouška na FF MU Brno (PhDr.); 2018 habilitace na FF MU Brno (doc.).

Zaměstnání

2001−2002 knihovník v ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně; od 2006 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně; 2009−2015 externí spolupracovník Katedry českého jazyka a literatury PdF MU v Brně; od 2015 odborný asistent tamtéž; od 2002 odborný pracovník ÚČL AV ČR, pracoviště Brno; od 2003 v Oddělení teorie prózy; od 2004 výzkumný pracovník tamtéž; 2007−2008 vedoucí Oddělení teorie prózy; 2009–2018 vedoucí Oddělení teorie ÚČL AV ČR; od 2020 zástupce ředitele ÚČL AV ČR.

Akademické funkce

Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku (od 2000); člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL (2004−2007); člen ediční rady ÚČL (2005−2007); člen ediční rady edice Theoretica & historica (od 2007, vedoucí edice); člen Akademického sněmu AV ČR (2008–2018); člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (od 2009); člen redakční rady časopisů Slovo a slovesnost (od 2010) a Iluminace (od 2013); člen organizačního výboru European Narratology Network (ENN) (2015–2019; od 2017 předseda org. výboru).

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • O. Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu, Praha–Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR a Host 2018.

 • Jan Mukařovský. Život a dílo. Brno: Host, 2015.

 • The Metamorphoses of Prague School Structural Poetics. München: Lincom, 2015, s. 202; překlad do turečtiny: Prag Ekolüʼnün Yapısalcı Poetikası ve Geçirdiği Dönüşüm. Přel. B. Dervişcemaloğlu. Istanbul: Dergȃh Yayınları, 2014.

Studie:

 • "Gustave Lanson a výzkum literární historie. In: Lanson, G., O metodě literární historie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2019, s. 124-147.

 • "Jan Mukařovský a dialektika”. In: Michaela Paštéková, Peter Brezňan (eds.): Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2017, s. s. 76–107.

 • „The Prague Linguistic Circle During the Second World War“. Comparative Literature in China, 2017, č. 3, s. 24–34.

 • The Prague Linguistic Circle and Dialectics”. Enthymena, 2017, č. 19; vol.: Praga crocevia fra cultura slava, tedesca, ebraica / Prague Crossroad of Slavic, German, and Hebrew Culture (1918-1939) (pdf.). https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema/article/view/9428

 • „Vzpomínka na Lubomíra Doležela“. Revue des études slaves 88, 2017, č. 3, s. 623–626.

 • „Štěstí ‚Šťastného domova‘“. In: F. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 93−112.

 • „O zkoumání tvaru motivů“. In: A. Jedličková (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016, s. 55−62.

 • „Jan Mukařovský a Mikuláš Bakoš“. In: D. Teplan (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, s. 61−73.

 • „O narativní explanaci v osmi tezích: nástin problému“. Svět literatury 26, 2016, č. 53, s. 27−37.

 • „Pojecie ‘świata’ w koncepcjach Szkoły Praskiej i w teorii narracji fikcjonalnej Doležela“. Přel. M. Kalita, ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura. 30, 2015, č. 1, s. 107−123

 • „Český strukturalismus pohledem zahraničních studií“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 335–363.

 • „Jan Mukařovský and Theatre“. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře 17. Prague Semiotic Stage Revisited II, 2014, č. 2, s. 122−136.

Edice:

 • Thomas G. Winner: The Czech Avant-Garde Literary Movement Bettwen the World Wars. New York: Peter Lang, 2015; s M. Heimem.

 • Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014.

 • Performance/performativita. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.

 • Four Studies of Narrative. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s B. Fořtem, A. Jedličkovou a J. Kotenem.

 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s K. Bláhovou.

 • Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008; s A. Jedličkovou.

 • O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha: Academia, 2007; s K. Bláhovou.

 • Český strukturalismus po poststrukturalismuBrno: Host, 2006.

Překlady:

 • W. E. Paden: Bádání o posvátnuNáboženství ve spektru interpretací. Přel. L. Kučerová − O. Sládek. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 

 • P. Grzybek: „Několik poznámek k pojetí znaku v Jakobsonově sémiotice a v českém strukturalismu“. In: O. Sládek (ed.): Český strukturalismus v diskusi. Brno: Host, 2014, s. 247−260; s B. Fořtem.

Účast v týmových pracích:

 • A. Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacíchPraha: Academia, 2014.

 • V. Macura ‒ A. Jedličková (eds.): Průvodce po světové literární teorii. Brno: Host, 2012.

 • Encyklopedie: Čeští vědci v exilu 1948 (1952) – 1989, ed. A. Kostlán a kol. Sto českých vědců v exilu. Praha: Academia, 2011.

 • M. Přibáň (ed.): Slovník české literatury po roce 1945 on-line. (www.slovnikceskeliteratury.cz)

 • P. Janoušek (ed.): Dějiny české literatury 1945–1989.

  I., II. Praha: Academia, 2007, 2008.

 • W. Schmid (ed.): Der Beitrag des slavischen Funktionalismus zur internationalen Narratologie, mezinárodní projekt.

 • A. Nünning (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce, osobnosti, základní pojmy (česká adapt. a eds. J. Trávníček – J. Holý). Brno: Host, 2006.

 • Bibliografie Josefa Škvoreckého. Česky publikované dílo. 1., 2. díl. Praha: Literární akademie, 2004, 2005.

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI