Pavla Lidmilová, 1932-

ocenění:

1998 Literární Varnsdorf, publicistika, 3. místo.
2001 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Lispectorová, C. Živá voda. Aurora, 2000
2005 Státní cena za překladatelské dílo, za zprostředkování díla Fernanda Pessoy.
2018 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy.