Štěpán Vlašín, 1923-2012

ocenění:

1973 Literární soutěž k 25. výročí Února (Tvorba a Český literární fond), literární věda, 3. místo. Zápas o novou skutečnost
1974 Literární soutěž k 50. výročí úmrtí J. Wolkra (SČS a Český literární fond), čestné uznání.
1979 Cena Zdeňka Nejedlého (Český literární fond)Slovník literární teorie. Čs.spis.,1977
1984 Cena Zdeňka Nejedlého (Český literární fond)Živý odkaz J. Fučíka. Čs.spis.,1983

účast v porotě: