Jindřich Pokorný, 1927-

ocenění:

1998 Státní cena za překladatelské dílo, za rozsáhlé a významné překladatelské, esejistické a editorské dílo.
2001 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna.. Eschenbach, W. von. Parzival. Aula, 2000