Viola Lyčková, 1964-

ocenění:

1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Rasmussen, K. Grónské mýty a pověsti. Argo, 1998

účast v porotě:

2006 Zlatá stuha, kategorie: překlad
2007 Zlatá stuha, kategorie: překlad
2008 Zlatá stuha, kategorie: překlad