Eva Kondrysová, 1926-2017

ocenění:

1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Bellow, S. Děkanův prosinec. Volvox Globator, 1998
2005 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Pears, I. Neviditelná chvíle rozhodnutí. Academia, 2004
2017 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: