František Fröhlich, 1934-

ocenění:

1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Ibsen, H. John Gabriel Borkman. Národní divadlo, 1998
2006 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: