Jarmila Emmerová, 1929-

ocenění:

1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Dickens, Ch. Záhada Edwina Drooda
2005 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Mason, D. Ladič pian. BETA, 2004
2009 Krameriův vinš
2016 Krameriův vinš
2016 Zlatá stuha, překlad, beletrie pro mládež. Bradbury, R. Strom duchů. Plus, 2015
2019 Cena Josefa Jungmanna, síň slávy.

účast v porotě: