Juan Zamora, 1989-

ocenění:

2006 Cena České Společnosti Sherlocka Holmese, 1. místo.
2017 Cena Vladimíra Macury, studentská kategorie, čestné uznání.

účast v porotě: