Jaroslav Císař, 1955-

ocenění:

2004 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let. Blues o spolykaných slovech. Oftis, 2003

účast v porotě: