Helena Stachová, 1931-

ocenění:

1998 Cena Josefa Jungmanna, hlavní tvůrčí odměna.. Gombrowicz, W. Ferdydurke. Torst, 1997
2005 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Konwicky, T. Bohyň. Paseka, 2004
2018 Státní cena za překladatelské dílo