Václav Daněk, 1929-

ocenění:

1998 Cena Josefa Jungmanna, hlavní tvůrčí odměna.. Brodskij, J. Konec krásné epochy. Mladá fronta, 1997

účast v porotě: