Karel Hvížďala, 1941-

ocenění:

2003 Cena Egona Erwina KischeRozhovory na přelomu tisíciletí. Dokořán, 2002
2018 Cena Arnošta Lustiga