Ladislav Zadražil, 1932-

ocenění:

1997 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Charitonov, M. Car a blázen. Nakladatelství Lidové noviny, 1996

účast v porotě: