Miroslav Kučera, 1936-

ocenění:

2002 Cena Egona Erwina KischeČeši na cestě stoletím
2003 Cena Egona Erwina KischeAmnestie a milosti očima Hradu a podhradí. Erika, 2002
2005 Cena Miroslava Ivanova, IV - časopisecká tvorba publikovaná během roku, za články v revue Přísně tajné.

účast v porotě: