Vratislav Slezák, 1932-

ocenění:

1997 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Hesse, H. Hra se skleněnými perlami. Volvox Globator, 1996
2003 Cena Josefa Jungmanna, 1. místo. Hesse, H. Souborné dílo Hermanna Hesseho. Sv. X. Argo, 2001
2013 Státní cena za překladatelské dílo
2017 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy.

účast v porotě: