Ladislav Švihran, 1931-

ocenění:

1997 Cena Egona Erwina Kische1000 plus 1 slovenských naj. Perfekt, 1996
2006 Cena Egona Erwina KischeVzácne návštevy Bratislavy. Region Poprad, 2005
2010 Cena Miroslava Ivanova, I - celoživotní dílo, zvl.cena za trvalý přínos pro čes. a slov.lit.faktu.

účast v porotě: