Hana Marie Körnerová, 1954-

ocenění:

1998 Literární cena Knižního klubu, čestné uznání. Prosím Vás, sestřičko
2018 Zeyerův hrnek, Pohár J. Bauera.